STRONĘ INTERNETOWĄ PRZYGOTOWALI:

Max Bojarski - adiustował teksty przeniesione do komputra z Gnosis 1-6

Mariusz Dobkowski - wychwytywał i poprawiał błędy w artykułach po skanowaniu, opracował trzon Bibliografii Gnosis

Piotr Kwiatkowski - korygował błędy powstałe przy skanowaniu stron starych numerów Gnosis

Lech Robakiewicz - projekt i wykon stron, skanowanie i przetwarzanie, korekta i współpraca z serwerem

TadeuSz - zaprojektował i wykonał stronę Klubu Gnosis, poprawiał teksty artykułów archiwalnych

 

Powrót do głównej strony GNOSIS