eGNOSIS

 

Lech Robakiewicz (ur. 1954) - redaktor pisma i strony www Gnosis, autor mikro-esejów, refleksji i poezji zamieszczanych w czasopismach. Zajmuje się grafiką komputerową – głównie użytkową, uprawia także klasyczne gatunki – rysunek piórkiem i ołówkiem, malarstwo olejne i akryl. Jest również wydawcą (1981-88 wydawnictwo MY, w st. wojennym współ-kierował wyd.: STOP, Książnica Literacka, KLON, od 1993 kieruje doMem wYdawniczym tCHu). W niewielkich nakładach wydał: tomiki poezji Przeczucie (1982), Tam jest tu (2004), dramaty: Erozja (1975) i Ostry zakręt (1975, 1984) oraz tomy refleksji Spis rzeczy (1988), Te słowa (1996). Zamieszczone obok notatki pochodzą z tomu Teraz.

Teraz
Jaka na to rada?

Lech Robakiewicz

 

Apoglyptica

– to nie ikonoklastyczne łamanie obrazu, wolicjonalne przezwyciężanie, ale przekraczanie, odstępowanie, odchodzenie, oddalanie się od tego, co nie jest ani pouczające, wyjaśniające ani konieczne, a w pewnym miejscu nawet - zajmujące. W sensie etymologicznym to również apostazja – oddzielanie się od siebie w sobie, od tego otorbionego ułudnym bezpieczeństwem rytuału, ob(p)rzędu, mitu, niemal-statycznego, niemal-posągu.

010921

 

Kufer nostalgii. Sentymentalne przywiązanie. Tkliwość, ckliwość. A w gruncie rzeczy – chciało by się rzec: zła pamięć, przecież jeśli byłaby dobra, to te rzeczy, czasy, chwile są dostępne. Czuję jednak, że to wciąż nie to, że to jakiś rodzaj filmu. A te wszystkie chwile są dostępne w sposób o wiele bardziej rzeczywisty, a wręcz po prostu rzeczywisty. Podróż, podróżny – rozejrzyj się, czy nie widzisz tych znaków, które sam dla siebie zostawiasz, tych małych bilecików podpisujących sytuacje już onegdaj przebyte? Więc przebiegam je wzdłuż i wzwyż w rozmaitych swoich wariantach, „wcieleniach”, gromadzę karmę – przyrastają słoje istotnego i po-rozumienia, reszta jak ogniem (do białych kości) wypala. [I wszędzie „tam” jestem, j e s t e m]

010924

 

Konwersja napędów – z alegorii bezpieczeństwa cielesnego na zasadniczy – „duchowy” – przestawienie „metabolizmu bytu”.

011006

powrót do strony Opowiesci Wizjonerskich   powrót do strony eGNOSIS