DRODZY PIELGRZYMI !
Jakkolwiek artykułów dostępnych na naszej stronie internetowej jest już sporo, postanowiliśmy zachować zestawienie rzeczy, które już są albo znajdą się tu niedługo. Rzeczy najświeższe oznaczamy małą strzałką:
Będziemy dokładać starań, by tekstów i materiałów wizualnych przybywało jak najszybciej - w miarę naszych możliwości. W pewnym momencie wypełnienia się stron numerów pisma, istnienie tej stroniczki stanie się być może zbędne i zostanie zamknięta. Amen.


proszę o dołączenie mnie do listy osób zawiadamianych o nowościach na stronie GNOSIS.

Jerzy Prokopiuk - Gnoza i gnostycyzm
Jerzy Prokopiuk - Gnoza, gnostycyzm i manicheizm. Apologia pro domo sua

GNOSIS 1
Jerzy Prokopiuk - Słowo wstępne
Gerhard Wehr - Przed horyzontem ezoteryki
Roman Bugaj - Tablica Szmaragdowa Hermesa Trismegistosa
Krzysztof Maurin - Tradycja i Zmartwychwstanie cz. I
Szymon Chrząstowski - Rudolf Steiner (1861-1925) - życie twórcy antropozofii
Tadeusz Doktór - Materiały do bibliografii prac Rudolfa Steinera w języku polskim
Paul Hawken - Magia ogrodu Findhorn

GNOSIS 2
motto
Robert Haardt - Gnoza. O istocie, historii oraz interpretacjach gnozy
Robert Stiller - Freud i żydowska tradycja mistyczna
Jerzy Prokopiuk - Christengemeinschaft (Społeczność chrześcijan), czyli odnowa Chrześcijaństwa. Cz. I
Jan Witold Suliga - Jednorożec albo traktat hermetyczny - fragment Piątego Działania
Jerzy Prokopiuk - Pech czy reguła? O pewnym haśle w Encyklopedii Katolickiej

GNOSIS 3
Kurt Rudolph - Nauka o zbawieniu i o Zbawicielu
Geddes MacGregor - Niebezpieczeństwo odgnostycznienia Jezusa
Hans Jonas - Ewangelia Markiona
Hugo Reimann - Manicheizm - Chrześcijaństwo wolności
René Nelli - Postać Jezusa Chrystusa w metafizyce katarów
Emil Bock - Pierwotne Chrześcijaństwo
Psalm Naasseńczyków
Krzysztof Maurin - Tradycja i Zmartwychwstanie cz. II
Rainer Maria Rilke - Sąd Ostateczny
Jan Anker Larsen - Mowa niebiańska. Drzewo Życia

GNOSIS 4
Gerhard Wehr - Wczesne Chrześcijaństwo
Mikołaj Bierdiajew - Teozofia i antopozofia w Rosji
Joanna Tokarska-Bakir - Henri Corbin, czyli o potrzebie aniołów w naszym życiu
Tadeusz Doktór - Konspiracja Wodnika
Donat Kirsch - My sami sami  

Marcin Brykczyński - Thea

Antropozofia stara jak ludzkość - Z profesorem Krzysztofem Maurinem rozmawia Izabella Zaremba-Szydłowska
Antropozofia jako język - Z Leszkiem Szkutnikiem rozmawia Izabella Zaremba-Szydłowska

GNOSIS 5
Krzysztof Maurin - Spotkanie z Weinrebem
Friedrich Weinreb - Spotkania z aniołami i ludźmi
Jerzy Prokopiuk - Christengemeinschaft (Społeczność chrześcijan), czyli odnowa Chrześcijaństwa. Cz. II
Piotr Kwiatkowski - Ars Magna
Aleksy Nikołajewicz Apuchtin - Między śmiercią a życiem (opowiadanie fantastyczne)
Jan Tomkowski - Mędrzec na wagarach

Hermeneutyka i antropozofia - Z Leszkiem Szkutnikiem rozmawia Izabella Zaremba-Szydłowska

GNOSIS 6
motto
Ludwig Klages - Eros kosmogoniczny
Tadeusz Kobierzycki - Religijność kobieca
René Nelli - Kobiece ciało a świat wyobraźni
René Nelli - Miłość i mitologia serca
Lech Robakiewicz - Pieczęć pieczęci
Marek G. Sawicki - Przewodnik po labiryncie

GNOSIS 7
Opowieść o Perle
Sefer Jecira
Stefan Łubieński – Prolegomena
Henryk Paprocki - Jung i teologia
Jerzy Prokopiuk, Światosław F. Nowicki - Steinerowska demonozofia
Jerzy Prokopiuk - Christengemeinschaft (Społeczność chrześcijan), czyli odnowa Chrześcijaństwa. Cz. III
Eugeniusz Obarski - Ci, którzy słyszą
Milorad Pavić - Słownik chazarski

GNOSIS 8

Psalmy manichejskie
Rudolf Steiner - Zagadki filozofii w zarysie historycznym
Agnieszka Jackl - Świat współczesny w oczach Junga
Zofia Rosińska - Wpływ przemian postmodernistycznych na psychoterapię
Henryk Paprocki - Sergiusz Bułgakow
Joanna Salomon - Schulz hermetyczny
Jan Tomkowski - Czy św. Jan był gnostykiem?
Heretyk z urodzenia i przekonania, czyli o życiu nieprostym acz pięknym — z Janem Witoldem Suligą rozmawia Robert Makowski

GNOSIS 9
Poimandres
Plutarch - O Izydzie i Ozyrysie
René Nelli - Katarskie odczytanie Ewangelii według świętego Jana
Jan Amos Komenský - Jedyna konieczność
Joanna Salomon - Schulz hermetyczny

GNOSIS 10
Bohdan Kos - Kilka podstawowych pojęć kabały i mistycyzmu żydowskiego
Światosław Florian Nowicki - Horoskop Lucyfera
Krzysztof Maurin - Legenda i cud Polskiej Szkoły Matematycznej
Bohdan Kos - Istota z piór i nicości
Małgorzata Bocheńska - Przebudzenie
Mówi Intermediarius - Jerzy Prokopiuk w rozmowie z Remigiuszem Hanajem i Rafałem Lewandowskim 

GNOSIS 11
Mariusz Dobkowski - Czy consolamentum dawało zbawienie? Szkic z liturgii katarskiej 
Andrzej Milewski - Właściwa katecheza chrześcijańska czyli Klemensa Aleksandryjskiego pouczenia o człowieku gnostycznym
Jan Doktór - Sabbataizm
O. Sergiusz Bułgakow - Święty Graal. Próba dogmatycznej egzegezy wersetu z Ewangelii św. Jana 19,34
Marek Chlebuś - News Deal, News Age. Rozważania nad losem cywilizacji europejskiej

Jerzy Prokopiuk - Zdążyć przed apokalipsą, czyli jak uniknąć antropoentropii Marka Chlebusia
Ludomir Duda - Alternatywa przemiany
Krzysztof Maurin - Mistyka - matematyka - magia
Krzysztof Gąsiorowski - Treny boże
Lech Robakiewicz - Spis rzeczy
Kronika Gnosis

GNOSIS 12
Jerzy Prokopiuk - Bogami jesteście  
Jan Witold Suliga - Tarot - zwierciadło Światła i Mroku
Krzysztof Sierżęga - Szmaragdowy tarot
Bohdan Kos - Upadek 
Andrzej Saramowicz - Glosariusz terminologii sufickiej  
Andrzej Saramowicz - Alchemia w tradycji mistycyzmu muzułmańskiego - sufizmu 
Piotr Kwiatkowski - b  
Lech Robakiewicz - Te słowa
Kronika Gnosis

GNOSIS 13

 

ILUMINATORNIA
Mariusz Dobkowski - Kataryzm

eGNOSIS
Treść eGNOSIS tak bardzo się rozrosła, że chętnych odsyłamy do samej strony eG, która zawiera właściwe działy.

GŁOSY
Wykład Jerzego Prokopiuka o Wielkiej Bogini

 

PS. Prosimy, byście wędrując po stronach GNOSIS, dzielili się z nami swoimi wrażeniami, proponowali udoskonalenia, a także donosili o dostrzeżonych błędach. Piszcie: gnosis@gnosis.art.pl

powrót do strony głównej GNOSIS