dla tych, którzy odwiedzają nas często
podajemy bieżące zmiany na naszej stronie - nowe materiały etc.
[zdarzenia najświeższe znajdują się u góry - początek bieżącej kroniki: styczeń 2004]
[to czwarta strona nowości - wcześniej patrz > kronika:
2001, 2002, 2003]

, proszę o dołączenie mnie do listy osób zawiadamianych o nowościach na stronie GNOSIS.


2022.12.07 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Krzysztof Janczuk - Słownik symboli i figur zła w Biblii - Ananiasz i Safira
2022.10.29 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Tadeusz Serwatka - Moja znajomość z Jerzym, cz. III.
2022.10.19 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Tadeusz Serwatka - Moja znajomość z Jerzym, cz. II.
2022.10.13 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Tadeusz Serwatka - Moja znajomość z Jerzym, cz. I.
2022.09.20 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Krzysztof Janczuk - Słownik symboli i figur zła w Biblii - Asmodeusz cz. IV
2022.09.16 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Krzysztof Janczuk - Słownik symboli i figur zła w Biblii - Asmodeusz cz. III
2022.09.12 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Krzysztof Janczuk - Słownik symboli i figur zła w Biblii - Asmodeusz cz. II
2022.09.09 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Krzysztof Janczuk - Słownik symboli i figur zła w Biblii - Asmodeusz cz. I
2022.09.01 - eGNOSIS - dział Na górze helikonu - Wiersze Bohdana Kosa - Ja, garbaty król.
2022.08.14 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Krzysztof Janczuk - Słownik symboli i figur zła w Biblii - Bazyliszek cz. V.
2022.08.12 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - Lilitú. O nagości.
2022.08.10 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Krzysztof Janczuk - Słownik symboli i figur zła w Biblii - Bazyliszek cz. IV.
2022.08.08 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Krzysztof Janczuk - Słownik symboli i figur zła w Biblii - Bazyliszek cz. III.
2022.08.06 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - Lilitú. Niepodległość pryzmatów.
2022.08.04 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Jak żyć w świecie zdominowanym przez zło i cierpienie? cz. II.
2022.08.02 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Krzysztof Janczuk - Słownik symboli i figur zła w Biblii - Bazyliszek cz. II.
2022.08.01 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Światłość i radość. Tom III - Fragmenta cz. I
2022.07.30 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Jak żyć w świecie zdominowanym przez zło i cierpienie? cz. I.
2022.07.28 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Krzysztof Janczuk - Słownik symboli i figur zła w Biblii - Bazyliszek cz. I.
2022.07.25 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie -
Bohdan Kos - Meteorologia cz. II.
2022.07.22 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie -
Bohdan Kos - Meteorologia cz. I.
2022.07.19 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Max Bojarski - Człowiek Wolności.
2021.05.25 - eGNOSIS - dział Rozmowy Gnosis - Jerzy Prokopiuk w Irlandii (2008) - album autorstwa Andrzeja Milewskiego.
2017.08.25 - eGNOSIS - dział Książki Stare i Nowe - Jerzy Prokopiuk - Wspomnienia zaangażowanego obserwatora
2017.07.22 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie -Małgorzata Bocheńska - Ruchomy świat cz. II.
2017.07.16 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie -Małgorzata Bocheńska - Ruchomy świat cz. I.
2017.06.15 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Ludomir Duda - Cywilizacja Śmierci - prawda wynikająca z fałszywych przesłanek.
2016.03.24 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie -
Bohdan Kos - Nowe Jagody cz. III.
2016.03.20 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie -
Bohdan Kos - Nowe Jagody cz. II.
2016.03.16 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie -
Bohdan Kos - Nowe Jagody cz. I.
2015.03.19 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Światłość i radość. Zapiski z życia duchowego. Fragmenta cz. VI
2015.02.16 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Światłość i radość. Zapiski z życia duchowego. Fragmenta cz. V
2015.02.12 - eGNOSIS - dział Rozmowy Gnosis - Sprawozdanie fotograficzne L.Robakiewicza z wykładu i seminarium Jerzego Prokopiuka Skąd Zło
                     (Unte Malum) przy współudziale Krzysztofa Dorosza (Ośrodek im. J. Nowaka-Jeziorańskiego).
2014.09.30 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Światłość i radość. Zapiski z życia duchowego. Fragmenta cz. IV
2014.09.26 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Światłość i radość. Zapiski z życia duchowego. Fragmenta cz. III
2014.09.24 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Światłość i radość. Zapiski z życia duchowego. Fragmenta cz. II
2014.09.19 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Światłość i radość. Zapiski z życia duchowego. Fragmenta cz. I
2014.07.05 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe - Krzysztof Janczuk - Widmo wisielca nad patriarchalnym światem Zachodu.
2014.02.15 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie -
Bohdan Kos - Ogród Dilmun
2013.09.23 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie -
Bohdan Kos - Kamień zwany Onychinem
2013.09.01 - eGNOSIS - dział Na górze helikonu - Marek Szwedowski - Proza poetycka.
2013.08.10 - eGNOSIS - dział Na górze helikonu -
Piotr Kwiatkowski - mnie wcale nie ma
2013.07.20 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Eugeniusz Obarski - Sylabotonicy Dnia Szóstego (ciąg dalszy).
2012.12.05 - eGNOSIS - dział Na Górze Helikonu - Kubek do Nalewania Snów (Teksty pieśni ze spektaklu opartego na
                     Słowniku chazarskim
M. Pavicia)
2012.11.05 - eGNOSIS - dział Sztuka o Inspiracji - Elżbieta Bader - Odrodzenie na pustyni - czyli witaj w domu! -
                   - Reportaż uczestniczki festiwalu Burning Man.
2012.05.31 - eGNOSIS - dział Rozmowy Gnosis - Sprawozdanie fotograficzne L.R. i Agnis Davidoff z wykładów i seminariów Mikołaja Krawczyka
                    o Abrahamie Abulafii (w Klubie Gnosis i na Seminarium ,,Maurinowkim").
2012.05.26 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe - Jacek Dobrowolski - Wspomnienie o Jarosławie Markiewiczu (1942-2010).
2012.05.25 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Maja Dobiasz - Dzieje antropozofii w Polsce.
2012.04.28 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Wojciech Brojer - Opowieść o Edenie (Rdz 2-3). Próba nowego odczytania. Cz. V.
2012.04.12 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Wojciech Brojer - Opowieść o Edenie (Rdz 2-3). Próba nowego odczytania. Cz. IV.
2012.04.05 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Wojciech Brojer - Opowieść o Edenie (Rdz 2-3). Próba nowego odczytania. Cz. III.
2012.03.27 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Wojciech Brojer - Opowieść o Edenie (Rdz 2-3). Próba nowego odczytania. Cz. II.
2012.03.19 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Echosonda.
2012.03.16 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Wojciech Brojer - Opowieść o Edenie (Rdz 2-3). Próba nowego odczytania. Cz. I.
2012.02.28 - eGNOSIS - dział Na górze helikonu - Wiersze Bohdana Kosa - Szybko, szybko.
2011.12.11 - eGNOSIS - Pracownia - znaczące uzupełnienie galerii kopuły w Markach w dziale kopuł monolitycznych.
2011.11.28 - eGNOSIS - dział Rozmowy Gnosis - Sprawozdanie fotograficzne L.R. ze spotkania z Jerzym Prokopiukiem:
                   Wyprawa śladami Graala
- przygotowania
2011.11.12 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Golem nieustający.
2011.10.10 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - Pasaż. frgm.IV.
2011.09.19 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - Pasaż. frgm.III.
2011.09.08 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Michał Kalicki - Jak być nikim? Poradnik dla Początkujących. III.
2011.08.25 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - Pasaż. frgm.II.
2011.08.12 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Michał Kalicki - Jak być nikim? Poradnik dla Początkujących. II.
2011.07.29 - eGNOSIS - dział Na górze helikonu - Piotr Mitzner - Kropka.
2011.07.17 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Michał Kalicki - Jak być nikim? Poradnik dla Początkujących. I.
2011.06.27 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Los tak chciał?
2011.06.20 - eGNOSIS - dział Rozmowy Gnosis - Sprawozdanie fotograficzne L.R. z konferencji Pod Słońcem Gnozy.
2011.06.11 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - Pasaż. frgm.I.
2011.06.01 - Konferencja naukowa Pod Słońcem Gnozy. (80-ta rocznica urodzin Jerzego Prokopiuka.)
2011.05.24 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - ...o ucieczce
2011.05.11 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Dariusz Czaja - Antropologia jako ćwiczenie duchowe.
2011.04.14 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Obyśmy tylko zdrowi byli!
2011.03.01 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - Pod Montségur.
2011.02.18 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - Zło.
2011.02.02 - Iluminatornia Gnosis - dział Pamiątki katarskie. Uzupełnienie galerii o zdjęcia pamiątkowej steli ustawionej u podnóża Montsegur
                      w 1944 r.
2011.01.26 - eGNOSIS - dział Rozmowy Gnosis - Sprawozdanie fotograficzne L.R.
i M. Nabiałka z wykładu i seminarium J. Prokopiuka
                      Siedem koncepcji zła.
2011.01.19 - eGNOSIS - Sztuka o Inspiracji - Obrazy Andrzeja Maląga.
2011.01.10 - eGNOSIS - Sztuka o Inspiracji - Poszerzenie ekspozycji Tomasza Wiśniewskiego o 27 prac nowo zeskanowanych.
2010.11.11 - Iluminatornia Gnosis - Sztuka o Inspiracji - dodanie nowej galerii rysunków Henryka Wańka.
2010.10.17 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - Klatka.
2010.09.18 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Lech Robakiewicz Leksykon symboli (wybrane hasła n. wyd.). Kapłan.
2010.09.08 - Strona GNOSIS ustanowiła swoją stronę-córkę w obrębie serwisu facebook.
2010.05.20 - eGNOSIS - dział Na górze helikonu - Jacek Lilpop - Niech ci się przyjrzę.
2010.04.23 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Lech Robakiewicz Leksykon symboli (wybrane hasła nowego wyd.). Lilith.
2010.03.26 - Iluminatornia Gnosis - Sztuka o Inspiracji - Sztuka jako odcisk palca - Ze Zdzisławem Beksińskim rozmawia
                     Waldemar Siemiński. Część II.
2010.03.10 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Poul Sédir - Spór Śiwy z Jezusem.
2010.03.01 - eGNOSIS - dział Na górze helikonu - Krzysztof Zawisza - Wiersze.
2010.02.16 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe - Jerzy Prokopiuk - Sédir i dwaj Synowie Boży .
2010.02.05 - Iluminatornia Gnosis - Sztuka o Inspiracji - Sztuka jako odcisk palca - Ze Zdzisławem Beksińskim rozmawia
                      Waldemar Siemiński. Część I.
2010.01.28 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Senne sesje.
2010.01.18 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Zima. Anioły potrafią latać, bo traktują siebie lekko.
2009.12.25 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Anna Bojarska - Agitka. Cz.XI.
2009.12.12 - eGNOSIS - dział Na górze helikonu - Piotr Mitzner - Niewidy.
2009.12.06 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Ucieczka.
2009.11.29 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - zwykla literowka.
2009.11.22 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Moje sezonowe przewietrzanie głowy.
2009.11.09 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Anna Bojarska - Agitka. Cz.X.
2009.10.31 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Dariusz Czaja - Zagadka arcydzieła. Balzak i Rivette. Cz. II.
2009.10.23 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Leksykon symboli (wybrane hasła) w opr. Lecha Robakiewicza. Cz. IV.
2009.10.12 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Cud kromki.
2009.09.29 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Anna Bojarska - Agitka. Cz.IX.
2009.09.19 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Dariusz Czaja - Zagadka arcydzieła. Balzak i Rivette. Cz. I.
2009.09.12 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Anna Bojarska - Agitka. Cz.VIII.
2009.08.27 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Leksykon symboli (wybrane hasła) w opr. Lecha Robakiewicza. Cz. III.
2009.08.18 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Dariusz Czaja - Zwierzęta w klatce (języków). Cz.II.
2009.08.07 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Anna Bojarska - Agitka. Cz.VII.
2009.07.28 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Dariusz Czaja - Zwierzęta w klatce (języków). Cz.I.
2009.07.18 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Leksykon symboli (wybrane hasła) w opr. Lecha Robakiewicza. Cz. II.
2009.07.02 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe - Mariusz Dobkowski - Opowieść rycerska z katarami w tle.
2009.06.27 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Anna Bojarska - Agitka. Cz.VI.
2009.06.17 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Skandynawskie wieczory.
2009.06.11 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Leksykon symboli (wybrane hasła) w opr. Lecha Robakiewicza. Cz. II.
2009.06.05 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Anna Bojarska - Agitka. Cz.V.
2009.05.31 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - Przygody płonącej wody.
2009.05.21 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Anna Bojarska - Agitka. Cz.IV.
2009.05.11 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Leksykon symboli (wybrane hasła) w opr. Lecha Robakiewicza. Cz. I.
2009.04.30 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Anna Bojarska - Agitka. Cz.III.
2009.04.18 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Budzenie Buddy.
2009.04.06 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Anna Bojarska - Agitka. Cz.II.
2009.03.27 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Antoni Kozłowski - Bombki, czyli mit w szkło obleczony.
2009.03.10 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Anna Bojarska - Agitka. Cz.I.
2009.02.21 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Kornel Makuszyński - [ Miasto ze złota ] - Fragment rozdziału 11 powieści
                      O dwóch takich, co ukradli księżyc

2009.02.07 - eGNOSIS - dział Rozmowy Gnosis - Wywiad z Jerzym Prokopiukiem - Piotr Lewicz i Kamil Niedzielski.  
2009.02.02 - eGNOSIS - dział W labiryncie duszy - Zbigniew Robakiewicz - Jung a tradycja gnostycka. Podobieństwa i różnice cz. V.
2009.01.25 - eGNOSIS - dział Punkt Widzenia - Andrzej Szmilichowski - Bilet w jedną stronę.
2009.01.19 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Lech Robakiewicz - Treść naprzeciw treści cz. I.
2009.01.12 - Iluminatornia GNOSIS - Sztuka o Inspiracji - dodanie galerii malarza francuskiego Claude'a Verlinde'a.
2009.01.06 - eGNOSIS - dział W labiryncie duszy - Zbigniew Robakiewicz - Jung a tradycja gnostycka. Podobieństwa i różnice cz. IV.
2008.12.28 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Renesans pogaństwa? cz. II.
2008.12.20 - Iluminatornia GNOSIS - Sztuka o Inspiracji - znaczne uzupełnienie galerii Balthusa - Balthasara Klossowsky'ego de Rola.
2008.12.11- eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Bhagawadgita cz. VII i ostatnia.
2008.12.03 - eGNOSIS - dział W labiryncie duszy - Zbigniew Robakiewicz - Jung a tradycja gnostycka. Podobieństwa i różnice cz. III.
2008.11.24 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Renesans pogaństwa? cz. I.
2008.11.15 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Krzysztof Zawisza - Ostatni wykład sir Izaaka cz. III.
2008.11.06 - eGNOSIS - dział Punkt Widzenia - Dariusz Czaja - Góra świętego Anioła cz. II.
2008.10.28 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Krzysztof Zawisza - Ostatni wykład sir Izaaka cz. II.
2008.10.19 - eGNOSIS - dział W labiryncie duszy - Zbigniew Robakiewicz - Jung a tradycja gnostycka. Podobieństwa i różnice cz. II.
2008.10.10 - eGNOSIS - dział Punkt Widzenia - Dariusz Czaja - Góra świętego Anioła cz. I.
2008.10.02 - eGNOSIS - dział Punkt Widzenia - Andrzej Szmilichowski - Jesienna myśl zatrzymana na łuku brwi.
2008.09.23 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Bhagawadgita cz. VI.
2008.09.15 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Krzysztof Zawisza - Ostatni wykład sir Izaaka cz. I.
2008.09.04 - eGNOSIS - dział W labiryncie duszy - Zbigniew Robakiewicz - Jung a tradycja gnostycka. Podobieństwa i różnice cz. I.
2008.08.25 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Antoni Kozłowski - Sen inicjacyjny.
2008.08.16 - eGNOSIS - Pracownia - znaczące uzupełnienie galerii Architektury nowoczesnej.
2008.08.08 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Hermetyzm - gnoza egipsko-hellenistyczna
2008.07.29 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - głodówka i ofiara.
2008.07.21 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Bhagawadgita cz. V.
2008.07.12 - Iluminatornia GNOSIS - Sztuka o Inspiracji - poważna rozbudowa galerii Gustava Klimta.
2008.07.03 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Gnoza i ja.
2008.06.25 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - zwodny labirynt (gramatyk)
2008.06.23 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Eugeniusz Obarski - Sylabotonicy Dnia Szóstego.
2008.06.20 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Bhagawadgita cz. IV.
2008.06.18 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - Wampum czasu.
2008.06.15 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Bohdan Kos - Pamięć i czasoprzestrzeń w poszukiwaniu całości.
2008.06.10 - eGNOSIS - dział Punkt Widzenia - Jacek Breczko - Nurt seksualnej ascezy w chrześcijaństwie cz.II.
2008.06.05 - eGNOSIS - dział Punkt Widzenia - Jacek Breczko - Nurt seksualnej ascezy w chrześcijaństwie cz.I.
2008.05.31 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Bhagawadgita cz. III.
2008.05.23 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe - Jerzy Prokopiuk - Diabeł, seks i śmierć. Gnostyckie fascynacje Lawrence’a Durrella - cz. II.
2008.05.16 - Iluminatornia GNOSIS - Sztuka o Inspiracji - kolejna rozbudowa galerii Francisa Bacona.
2008.05.08 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe - Jerzy Prokopiuk - Diabeł, seks i śmierć. Gnostyckie fascynacje Lawrence’a Durrella - cz. I.
2008.05.01 - eGNOSIS - dział Na górze Helikonu - Piotr Mitzner - Dom pod świadomością.
2008.04.24 - eGNOSIS - dział Punkt Widzenia - Dariusz Czaja - Szczątkowe obecności. Portrety Carla Gesualdo cz. II.
2008.04.19 - Iluminatornia GNOSIS - Sztuka o Inspiracji - dalsze znaczne rozszerzenie galerii Francisa Bacona.
2008.04.15 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Bhagawadgita cz. II.
2008.04.09 - eGNOSIS - dział Punkt Widzenia - Dariusz Czaja - Szczątkowe obecności. Portrety Carla Gesualdo cz. I.
2008.03.29 - Iluminatornia GNOSIS - Sztuka o Inspiracji - rozszerzenie galerii Francisa Bacona.
2008.03.24 - eGNOSIS - dział Punkt Widzenia - Dariusz Czaja - Francis Bacon: ślady katastrofy cz.II.
2008.03.18 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Bhagawadgita cz. I - w przekładzie Bronisława Olszewskiego.
2008.03.14 - eGNOSIS - dział Punkt Widzenia - Dariusz Czaja - Francis Bacon: ślady katastrofy cz.I.
2008.03.10 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Księga Światła Ukrytego - Sefer ha-Bahir - fragment III przekładu z oryginału hebrajskiego przez Wojciecha Brojera, Jana Doktora i Bohdana Kosa.
2008.03.06 - eGNOSIS - dział Paradygmat Wyobraźni - Krzysztof Zawisza - Synchroniczność. Nowa wizja (praw) Przyrody, cz. II.
2008.03.01 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Buddyjska Diamentowa Sutra w przekładzie Marka Mejora.
2008.02.25 - eGNOSIS - dział W Labiryncie Duszy - Jacek Dobrowolski - Między niebem a dnem.
2008.02.21 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - Teraz. Jaka na to rada?
2008.02.17 - eGNOSIS - dział Książki Stare i Nowe - Jerzy Prokopiuk - Heros Harry Potter.
2008.02.14 - eGNOSIS - dział Paradygmat Wyobraźni - Krzysztof Zawisza - Synchroniczność. Nowa wizja (praw) Przyrody, cz. I.
2008.02.10 - eGNOSIS - dział Punkt Widzenia - Jerzy Prokopiuk - „Słoń” jako taki.
2008.02.07 - eGNOSIS - dział Punkt Widzenia - Dariusz Czaja - Sztuka rzemiosła. Dwie rozmowy z Balthusem
2008.02.04 - eGNOSIS - dział W Labiryncie Duszy - Jerzy Prokopiuk - Trzy mało znane metody medytacyjne niemieckiej psychoterapii.
2008.02.02 - eGNOSIS - dział Punkt Widzenia - Andrzej Szmilichowski - Zasada wyłączonego środka.
2008.01.29 - Iluminatornia GNOSIS - Sztuka o Inspiracji - dodanie galerii Henryka Wańka - wybitnego współczesnego malarza polskiego.
2008.01.25 - eGNOSIS - dział Rozmowy Gnosis - Lech Robakiewicz - Listy heretyckie. Ustęp II.
2008.01.23 - eGNOSIS - dział W Labiryncie Duszy - Jacek Dobrowolski - Jung jako ucieleśnienie archetypu starego mędrca i jego kult.
2008.01.18 - eGNOSIS - dział Rozmowy Gnosis - Lech Robakiewicz - Listy heretyckie.
2008.01.16 - eGNOSIS - dział Na górze Helikonu - Piotr Mizner - Podmiot domyślny.
2008.01.14 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - Pamiątki. Alif.
2008.01.10 - eGNOSIS - Pracownia - inauguracja nowego działu - Kopuły w budowie, odwiedziny na budowie kopuły inż. arch. F.W. Sergiela, który opisuje swoje doświadczenia na stronie swego domu-kopuły.
2008.01.06 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Mariusz Dobkowski - Katarski system zbawczy w działaniu.
2007.12.27 - eGNOSIS - dział Rozwidlone ścieżki - Jerzy Prokopiuk - Rolnictwo biodynamiczne.
2007.12.14 - eGNOSIS - dział Na górze Helikonu - Andrzej Szmilichowski - HOMErun
2007.12.07 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Milorad Pavić - Drugie ciało fragm.II
2007.11.28 - eGNOSIS - dział Sztuka o Inspiracji - dalsze uzupełnienia galerii Sztuki i wydarzeń artystycznych na Festiwalu Płonącego Człowieka - Burning Man Festival.
2007.11.15 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - Pamiątki. Uprawiali fabuły
2007.10.27 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Milorad Pavić - Drugie ciało fragm.I
2007.10.12 - eGNOSIS - dział Rozwidlone ścieżki - Jerzy Prokopiuk - Rolnictwo biodynamiczne.
2007.09.27 - eGNOSIS - dział Na górze Helikonu - Kinga Stefaniec - opowiadania goła nitka
2007.09.13 - eGNOSIS - dział Kinema - Lech Robakiewicz - Ale tam, gdzie się udajemy. Impresja.
2007.09.07 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Sny umierających.
2007.08.25 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Lech Robakiewicz - Obserwowanie oddechu.
2007.08.12 - eGNOSIS - dział Sztuka o Inspiracji - kolejne uzupełnienie galerii Sztuki i wydarzeń artystycznych na Festiwalu Płonącego Człowieka - Burning Man Festival.
2007.07.25 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - L.R./Jędrek Barwicz - Stygmaciarz. Persefone-Hades cz.II.
2007.07.15 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - Pamiątki. Oneironauty
2007.06.30 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - L.R./Jędrek Barwicz - Stygmaciarz. Persefone-Hades cz.I.
2007.06.14 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Lech Robakiewicz - Pamiątki. Numery
2007.05.29 - eGNOSIS - dział W Labiryncie Duszy - Maja Paruzel - Moc medytacji cz.II.
2007.05.22 - eGNOSIS - dział Na górze Helikonu - Andrzej Szmilichowski - 371028-7693

2007.05.15 - eGNOSIS - dział Sztuka o Inspiracji - uzupełnienie galerii Sztuki i wydarzeń artystycznych na Festiwalu Płonącego Człowieka - Burning Man Festival.
2007.05.03 - eGNOSIS - dział W Labiryncie Duszy - Maja Paruzel - Moc medytacji cz.I.
  Zawiadamiamy, że w Bibliotece Gnosis ukazały się dwie nowe książki - znakomite dwie powieści: Drugie ciało oraz Siedem grzechów głównych, autorstwa Milorada Pavicia (autora legendarnego Słownika chazarskiego). Serdecznie polecamy!
2007.04.30 - eGNOSIS - dział Kinema - Lech Robakiewicz - O, wy, którzy śpicie w piekle. Impresja.
2007.04.26 - Iluminatornia Gnosis - dział Sztuka o Inspiracji - uzupełnienie i przeformowanie strony De Aegypto.
2007.04.22 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia -
Wojciech Dastych - Maria Magdalena i zagadka Ewangelii św. Jana.
2007.04.18 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Gnoza i ja - raz jeszcze.
2007.04.13 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Krzysztof Dorosz - Zabójstwo Boga i gnoza, cz.II.
2007.04.08 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Kephalaia Proroka. Tyczące trzech ciosów zadanych nieprzyjacielowi w imię Światłości - w przekładzie Lecha Robakiewicza.
2007.04.02 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Gnoza i gnostycyzm.
2007.03.26 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Krzysztof Dorosz - Zabójstwo Boga i gnoza, cz.I
2007.03.20 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Droga do wtajemniczenia.
2007.03.15 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Tadeusz Sławek - Zachęta
2007.03.10 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Słodkie Nauczanie Bezgrzesznego. Apokryficzny List apostolski do Mar Ammo, przypisywany Maniemu - w przekładzie Lecha Robakiewicza.
2007.03.06 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Moja wizja Bóstwa.
2007.03.02 - Iluminatornia Gnosis - dział Sztuka o Inspiracji - uzupełnienie strony De Aegypto o ważne motto, wiersz Ezry Pounda - De Aegypto (w przekładzie i z objaśnieniem Leszka Engelkinga).
2007.02.28 - eGNOSIS - dział Kinema - Lech Robakiewicz - Solariana 1 (impresje nt. dwóch adaptacji filmowych Solaris St. Lema).
2007.02.24 - eGNOSIS - dział Sztuka o Inspiracji - utworzenie galerii Iluzji Optycznych.
2007.02.19 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Mariola Paruzel - Życie w zachwyceniu.
2007.02.15 - eGNOSIS - dział Opowieści Wizjonerskie - Piotr Piskadło - Tropem każdego.
2007.02.13 - Archiwum GNOSIS - Gnosis 10 - Andrzej Milewski - Orfizm. Korzenie filozofii.
2007.02.11 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Marek Kamiński - Gry więzienne. Inicjacja - cz.II.
2007.02.09 - eGNOSIS - dział Rozmowy Gnosis - Lech Robakiewicz - Jaki cel przyświecał powołaniu strony GNOSIS?
2007.02.07 - eGNOSIS - dział Opowieści Wizjonerskie - Andrzej Milewski - Pożegnanie. Szkic teatralny.
2007.02.04 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Marek Kamiński - Gry więzienne. Inicjacja - cz.I
2007.02.01 - eGNOSIS - dział Sztuka o Inspiracji - Nowa galeria - Sztuka i wydarzenia artystyczne na Festiwalu Płonącego Człowieka - Burning Man Festival - z krótkim tekstem Lecha Robakiewicza.
2007.01.28 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Maja Paruzel - Giordano Bruno: Pojęcie kołowrotu i filozofia przyrody.
2007.01.24 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe - recenzja Dominika Sołowieja - Mądrość sufich.
2007.01.20 - eGNOSIS - Pracownia - niemal dwukrotne poszerzenie materiału graficznego działu Kopuły w tradycji architektonicznej.
2007.01.14 - eGNOSIS - dział Sztuka o Inspiracji - utworzenie galerii Iluzyjnych Wyobrażeń Figuratywnych.
2007.01.08 - eGNOSIS - Pracownia - spore uzupełnienie galerii Architektury nowoczesnej.
2007.01.03 - eGNOSIS - Pracownia - uzupełnienie galerii Kopuł Monolitycznych - zwłaszcza ciekawe ze względu na odnalezienie osiedla kopuł monolitycznych w Warszawie - i to liczącego już 40 lat (krótki szkic o nim).
2006.12.25 - eGNOSIS - Pracownia - znaczne uzupełnienie galerii Inspiracji, Architektury nowoczesnej, Kopuł Fullerowskich oraz Kopuł Monolitycznych, a także radykalna zmiana nawigacji w obrębie tych stron (i strony Kopuł w tradycji architektonicznej) - coś, co wielokrotnie sugerowali  odwiedzający.
2006.12.23 - eGNOSIS - Pracownia - inauguracja nowego działu - Techniki Kopułowe Alternatywne - szereg bardzo ciekawych technik wznoszenia kopuł - często b. prostych, umożliwiających zbudowanie domu, czy wakacyjnego domku w trybie zabawy lub happeningu.
2006.12.18 - eGNOSIS - Pracownia - inauguracja nowego działu - Architektura nowoczesna - przykłady nowoczesnej architektury, które (subiektywnie oczywiście) uważamy za inspirujące w projektowaniu.
2006.12.12 - eGNOSIS - Pracownia - inauguracja nowego działu - Galeria Architektury Etnicznej Kopułowej oraz Inspirującej, uzupełnienie strony Etnografia i Przyroda.
2006.12.10 - eGNOSIS - Pracownia - rozszerzenie materiału graficznego działu Kopuły w tradycji architektonicznej. Dodanie nowego działu - Opinie o kopułach.
2006.12.05 - eGNOSIS - Pracownia - inauguracja nowego działu - Kopuły monolityczne - b. obiecujące konstrukcje (a być może tani i przestronny dom dla każdego) z niedużym tekstem Lecha Robakiewicza i Galerią projektów kopuł monolitycznych.
2006.11.28 - eGNOSIS - Pracownia - rozszerzenie materiału graficznego działów Inspiracje oraz Etnografia i Przyroda.
2006.11.20 - eGNOSIS - Pracownia - rozszerzenie materiału graficznego działu Inspiracje.
2006.11.14 - eGNOSIS - Pracownia - inauguracja nowego działu - Inspiracje - czy można przestrzeń mieszkalną zaaranżować w sposób bardziej uczłowieczający, organicznie współbrzmiący z nieuświadamianymi często potrzebami człowieka?
2006.11.07 - eGNOSIS - dział Opowieści Wizjonerskie - Tomasz Mirkowicz - Podróż do Ziemi Świętej Egiptu - Aneks I, List Teodora, cz.II.
2006.11.04 - Iluminatornia Gnosis - dział Sztuka o Inspiracji - uzupełnienie strony Zdzisława Beksińskiego.
2006.10.28 - eGNOSIS - dział Opowieści Wizjonerskie - Tomasz Mirkowicz - Podróż do Ziemi Świętej Egiptu - Aneks I, List Teodora, cz.I.
2006.10.24 - eGNOSIS - Pracownia - inauguracja nowego działu - Plany kopuł i elementy konstrukcyjne - Wojciech Rogowski - Moja konstrukcja złącza kopuły Fullera.
2006.10.11 - eGNOSIS - dział Iluminatornia - Omnibus - spore uzupełnienie ikonografii z wielu b. ciekawymi komentarzami.
2006.10.05 - eGNOSIS - Pracownia - rozbudowa galerii - Kopuły w tradycji architektonicznej.
2006.10.02 - eGNOSIS - dział Książki Stare i Nowe - Andrzej Kanclerz - Donat Kirsch — historia pisarza, który nie chce pisać, cz. III.
2006.09.28 - eGNOSIS - Pracownia - Nowa galeria - Kopuły w tradycji architektonicznej.
2006.09.20 - eGNOSIS - Pracownia - Słowniczek fullerowski - litery V, W, X, Z.
2006.09.13 - eGNOSIS - dział Książki Stare i Nowe - Donat Kirsch - Elaborat — debiuty lat siedemdziesiątych cz. V.
2006.09.08 - eGNOSIS - dział Sztuka o Inspiracji - Nowe prace w galerii Magdaleny Sikorskiej.
2006.08.27 - eGNOSIS - dział Książki Stare i Nowe - Donat Kirsch - Elaborat — debiuty lat siedemdziesiątych cz. IV.
2006.08.20 - eGNOSIS - Pracownia - Słowniczek fullerowski - litery S, T, U.
2006.08.09 - eGNOSIS - dział Opowieści Wizjonerskie - Tomasz Mirkowicz - Podróż do Ziemi Świętej Egiptu - Apokalipsa Mojżesza Czarnego.
2006.07.25 - eGNOSIS - dział Książki Stare i Nowe - Andrzej Kanclerz - Donat Kirsch — historia pisarza, który nie chce pisać, cz II.
2006.07.19 - eGNOSIS - dział Książki Stare i Nowe - Donat Kirsch - Elaborat — debiuty lat siedemdziesiątych cz. III.
2006.07.11 - eGNOSIS - dział Książki Stare i Nowe - Andrzej Kanclerz - Donat Kirsch — historia pisarza, który nie chce pisać,cz. I.
2006.07.04 - eGNOSIS - dział Książki Stare i Nowe - Donat Kirsch - Elaborat — debiuty lat siedemdziesiątych cz. II.
2006.06.28 - eGNOSIS - dział Książki Stare i Nowe - Donat Kirsch - Elaborat — debiuty lat siedemdziesiątych cz. I.
2006.06.14 - eGNOSIS - Pracownia - Słowniczek fullerowski - litery O, P, R.
2006.05.28 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Światosław Florian Nowicki - Ezoteryczny sens pierwszego wersetu Księgi Rodzaju. cz. IV.
2006.05.22 - eGNOSIS - Pracownia - dalsza część ikonografii fullerowkiej - nowa galeria: Kopuły w tradycji architektonicznej.
2006.05.15 - eGNOSIS - Pracownia - Słowniczek fullerowski - litery Ł, M, N.
2006.05.02 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Światosław Florian Nowicki - Ezoteryczny sens pierwszego wersetu Księgi Rodzaju. cz. III.
2006.04.30 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Światosław Florian Nowicki - Ezoteryczny sens pierwszego wersetu Księgi Rodzaju. cz. II.
2006.04.23 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Światosław Florian Nowicki - Ezoteryczny sens pierwszego wersetu Księgi Rodzaju. cz. I.
2006.04.17 - eGNOSIS - Pracownia - dalsze części ikonografii fullerowkiej - szereg zdjęć Bucky'ego i jego konstrukcji.
2006.04.09 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Krzysztof Zawisza - Czerwona nić w dziejach kosmologii, czyli Filolaos z Krotonu. cz. VII.
2006.04.01 - eGNOSIS - Pracownia - Słowniczek fullerowski - litery J, K, L.
2006.03.23 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Krzysztof Zawisza - Czerwona nić w dziejach kosmologii, czyli Filolaos z Krotonu. cz. VI.
2006.03.15 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Krzysztof Zawisza - Czerwona nić w dziejach kosmologii, czyli Filolaos z Krotonu. cz. V.
2006.03.08 - eGNOSIS - Pracownia - dalsze części ikonografii fullerowkiej - nowe galerie: Etnografia i Przyroda oraz Podstawy i geometria.
2006.03.01 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Krzysztof Zawisza - Czerwona nić w dziejach kosmologii, czyli Filolaos z Krotonu. cz. IV.
2006.02.24 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Krzysztof Zawisza - Czerwona nić w dziejach kosmologii, czyli Filolaos z Krotonu. cz. III.
2006.02.18 - eGNOSIS - Pracownia - Lech Robakiewicz - Fullerowskie kopuły mieszkalne.
2006.02.11 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Krzysztof Zawisza - Czerwona nić w dziejach kosmologii, czyli Filolaos z Krotonu. cz. II.
2006.01.29 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Krzysztof Zawisza - Czerwona nić w dziejach kosmologii, czyli Filolaos z Krotonu. cz. I.
2006.01.14 - eGNOSIS - Pracownia - Słowniczek fullerowski - litery G, H, I.
2005.12.26 - Archiwum GNOSIS - Gnosis 6 - Robert Zaborowski - Rozwój czteroelementowego modelu przyjaźni w Lizysie Platona.
2005.12.15 - eGNOSIS - Pracownia - Słowniczek fullerowski - litery D, E, F.

2005.12.08 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Mirosław Piróg - Cioran czyli o trzeźwości spojrzenia
2005.11.14 - eGNOSIS - Pracownia - Słowniczek fullerowski - litery A, B, C.
2005.10.29 - Klub GNOSIS - zapowiedzi seminariów Klubu GNOSIS na listopad 2005.
2005.10.16 - eGNOSIS - Pracownia - sprawozdanie fotograficzne z tworzenia modelu kopuły fullerowskiej przez K.B. i L.R. cz.IV; konstrukcja dwudziestościanu foremnego - L.R. i Z.R.
2005.10.09 - eGNOSIS - Pracownia - sprawozdanie fotograficzne z tworzenia modelu kopuły fullerowskiej przez K.B. i L.R. cz.III.
2005.10.05 - eGNOSIS - dział W labiryncie duszy - Zbigniew Robakiewicz - Pamięć u C.G. Junga.
2005.09.29 - eGNOSIS - Pracownia - dalsze informacje o Fullerze i jego ideach - druga część tekstu Buckminster Fuller — u siebie we Wszechświecie Włodzimierza Czachowskiego-Rylskiego.
2005.09.26 - Klub GNOSIS - zapowiedzi seminariów Klubu GNOSIS na październik 2005.
2005.09.23 - eGNOSIS - Pracownia - sprawozdanie fotograficzne z tworzenia modelu kopuły fullerowskiej przez K.B. i L.R. cz. II.
2005.09.13 - eGNOSIS - Pracownia - rozszerzenie informacji o Fullerze i jego ideach. Galeria zdjęć wynalazcy i kilku jego projektów, dwa teksty jemu poświęcone - autorstwa Włodzimierza Czachowskiego-Rylskiego.
2005.09.11 - eGNOSIS - Pracownia - sprawozdanie fotograficzne z tworzenia modelu kopuły fullerowskiej przez Katarzynę Budziło i Lecha Robakiewicza cz. I.
2005.09.07 - eGNOSIS - Inauguracja działu Pracowni, a w niej strony na temat domów-kopuł realizowanych wedle zamysłu genialnego wynalazcy-samouka, Buckminstera Fullera.
2005.07.03 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe - Lech Robakiewicz - Piekło, w którym bytują bogowie.
2005.06.21 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Wojciech Brojer - Nachasz - wąż, który mówi. Szkic do egzegezy Rdz 2-3, cz. II.
2005.06.10 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Wojciech Brojer - Nachasz - wąż, który mówi. Szkic do egzegezy Rdz 2-3, cz. I.
2005.05.21 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Nie ma Krzyża bez róży. Cz.II.
2005.05.18 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Księga Światła Ukrytego - Sefer ha-Bahir - fragment II przekładu z hebrajskiego Wojciecha Brojera, Jana Doktora i Bohdana Kosa.
2005.05.15 - eGNOSIS - dział Na Górze Helikonu - Krzysztof Gąsiorowski - Czarne śnieżki.
2005.05.12 - eGNOSIS - dział Na Górze Helikonu - Bohdan Kos - Atrament.
2005.05.08 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Nie ma Krzyża bez róży. Cz.I.
2005.05.07 - Klub GNOSIS - zapowiedzi seminariów Klubu GNOSIS na maj 2005.
2005.05.05 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Tao Te Ching - Księga Tao i Te, cz.II w przekładzie Maksa Bojarskiego.
2005.05.03 - eGNOSIS - dział Opowieści Wizjonerskie - Bohdan Kos - Lustracja Dolnego Księstwa, cz I.
2005.04.29 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Mariusz Dobkowski - Reinkarnacja w religiach i tradycjach ezoterycznych, cz.II.
2005.04.26 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Dominik Sołowiej - Gnoza Juliusza Słowackiego, cz.II.
2005.04.22 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Tao Te Ching - Księga Tao i Te, cz.I w przekładzie Maksa Bojarskiego.
2005.04.18 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Mariusz Dobkowski - Reinkarnacja w religiach i tradycjach ezoterycznych, cz.I.
2005.04.14 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Dominik Sołowiej - Gnoza Juliusza Słowackiego, cz.I.
2005.04.10 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Ecce Homo. O Maksymilianie Wołoszynie, poecie i antropozofie.
2005.04.05 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Wiesław Juszczak - Ekfraza imaginacyjna: eidolon Heleny cz.III.
2005.03.29 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka - cz. VI - Gnostyczne i gnostyckie wizje przyszłych losów świata.
2005.03.25 - Klub GNOSIS - zapowiedzi seminariów Klubu GNOSIS na kwiecień 2005.
2005.03.19 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka - cz. V.2 - Powrót Bogini.
2005.03.14 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Wiesław Juszczak - Ekfraza imaginacyjna: eidolon Heleny cz.II.
2005.03.10 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Dariusz Czaja - Imiona pustki cz. III.
2005.03.08 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Ile jest spełnień?
2005.03.03 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka - cz. V.1 - Powrót Bogini.
2005.02.30 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Wiesław Juszczak - Ekfraza imaginacyjna: eidolon Heleny cz.I.
2005.02.27 - Klub GNOSIS - zapowiedzi seminariów Klubu GNOSIS na marzec 2005.
2005.02.26 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Coda do „Szaleństwa i twórczości”.
2005.02.20 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Dariusz Czaja - Imiona pustki cz. II.
2005.02.16 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Pochwała „bluźnierstwa”.
2005.02.12 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka - cz.IV - Gnoza. Indywidualny mit i „tantra” Williama Blake’a.
2005.02.09 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Dariusz Czaja - Imiona pustki cz. I.
2005.02.04 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Gustav Meyrink - Golem cz. IV.
2005.01.28 - Klub GNOSIS - zapowiedzi seminariów Klubu GNOSIS na luty 2005.
2005.01.23 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Lekko nie jest.
2005.01.19 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka - cz.III - Św. Augustyn a manicheizm.
2005.01.14 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Gustav Meyrink - Golem cz. III.
2005.01.12 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Wszystko marność.
2005.01.10 - eGNOSIS - dział Sztuka o Inspiracji - Nowa galeria prac - Natalia Litwinienko-Andrzejewska.
2005.01.07 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Antoni Kozłowski - Boska dwoistość.
2005.01.03 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka - cz.II - Nienawistnik o gnostykach.
2004.12.28 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Georg Feuerstein - Joga - encyklopedia cz.II.
2004.12.24 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Gustav Meyrink - Golem cz. II.
2004.12.20 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Szaleństwo i twórczość.
2004.12.16 - Klub GNOSIS - zapowiedzi seminariów Klubu GNOSIS na styczeń 2005.
2004.12.14 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka - cz.I - W co wierzy ktoś, kto nie wierzy? Wyznanie gnostyka.
2004.12.10 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Georg Feuerstein - Joga - encyklopedia cz.I
2004.12.07 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Gustav Meyrink - Golem cz. I.
2004.12.03 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe - Sławomir Matusz - Prywatne zwierzenia gnostyka. O nowej książce Jerzego Prokopiuka
2004.11.30 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe - Mariusz Dobkowski - Chazarski labirynt.
2004.11.26 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Antoni Kozłowski - Sen o Białej Wielorybicy.
2004.11.23 - Klub GNOSIS - uaktualnienie zapowiedzi seminariów Klubu GNOSIS: grudzień 2004.
2004.11.20 - eGNOSIS - dział Sztuka o Inspiracji - Nowa galeria prac - Tomasz Wiśniewski.
2004.11.16 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Mariusz Dobkowski - W poszukiwaniu Wielkiej Bogini. Religia Basków i prehistoria cz. II.
2004.11.13 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Andrzej Szmilichowski - Życie czyli podróż do śmierci.
2004.11.11 - Klub GNOSIS - Jerzy Prokopiuk - Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka - fotograficzne sprawozdanie z promocji książki.
2004.11.08 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Mariusz Dobkowski - W poszukiwaniu Wielkiej Bogini. Religia Basków i prehistoria cz. I.
2004.11.04 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - Drzewo Życia i Drzewo Poznania. Mistyka i gnoza - odrębności i podobieństwa.
2004.11.02 - Klub GNOSIS - uaktualnienie zapowiedzi seminariów Klubu GNOSIS: listopad 2004.
2004.10.14 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Marcin Brykczyński - Opowiadania.
2004.10.07 - eGNOSIS - dział Sztuka o Inspiracji - Uzupełnienie galerii prac Łukasza Banacha.
2004.10.01 - Klub GNOSIS - zapowiedzi wykładów i seminariów w Klubie GNOSIS, w październiku 2004.
2004.09.28 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Andrzej Szmilichowski - Układ otwarty.
2004.09.16 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Manicheizm - religia światłości, cz.II.
2004.09.06 - eGNOSIS - dział Na Górze Helikonu - Lech Robakiewicz - Tam jest tu albo poradnia magii białej.
2004.08.22 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Zbigniew Kaźmierczak - Natchnienie lub złudzenie. Myśli o intryganctwie rzeczy.
2004.08.15 - eGNOSIS - dział Na Górze Helikonu - Marcin Brykczyński - Wiersze.
2004.08.10 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Włodzimierz Sołowjow - Proces mitologiczny w starożytnym pogaństwie, cz.III.
2004.08.01 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis - Jerzy Prokopiuk - Manicheizm - religia światłości, cz. I.
2004.07.15 - eGNOSIS - dział Na Górze Helikonu - Krzysztof Gąsiorowski - Gongora mamka bogów.
2004.06.28 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Włodzimierz Sołowjow - Proces mitologiczny w starożytnym pogaństwie, cz.II.
2004.06.12 - eGNOSIS - dział Na Górze Helikonu - Andrzej Szmilichowski - zADOMOwiENie.
2004.05.18 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Jerzy Prokopiuk - „Ja” człowieka a milczenie.
2004.05.14 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Włodzimierz Sołowjow - Proces mitologiczny w starożytnym pogaństwie, cz.I.
2004.05.10 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Emil Mihail Cioran - Zmierzch myśli, cz.III.
2004.05.08 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - Księga Światła Ukrytego - Sefer ha-Bahir - fragment I przekładu z hebrajskiego (i w opracowaniu) Wojciecha Brojera, Jana Doktora i Bohdana Kosa - przygotowywanego do wydania podstawowego tekstu Kabały.
2004.05.06 - Klub GNOSIS - rozszerzenie Bibliografii Kabalistycznej Kółka Kabalistycznego.
2004.05.04 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Simone Weil - Na czym polega płynące z Langwedocji natchnienie.
2004.05.02 - eGNOSIS - dział Na Górze Helikonu - Kinga Stefaniec - ekshibicjon
2004.04.30 - Klub GNOSIS - uaktualnienie zapowiedzi seminariów Klubu GNOSIS: maj 2004.
2004.04.28 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Emil Mihail Cioran - Zmierzch myśli, cz.II.
2004.03.31 - Klub GNOSIS - uaktualnienie zapowiedzi seminariów Klubu GNOSIS: kwiecień 2004.
2004.03.29 - eGNOSIS - dział Punkt widzenia - Emil Mihail Cioran - Zmierzch myśli, cz.I.
2004.03.01 - eGNOSIS - dział Kinema - Jerzy Prokopiuk - Matrix – świat gnostycki. (Drążenie tła).
2004.02.17 - Klub GNOSIS - uaktualnienie zapowiedzi seminariów Klubu GNOSIS: marzec 2004.
2004.02.12 - eGNOSIS - dział Kinema - Jerzy Prokopiuk - Matrix — raz jeszcze.
2004.01.25 - Klub GNOSIS - uaktualnienie zapowiedzi seminariów Klubu GNOSIS: luty 2004.

powrót do głównej strony GNOSIS