dla tych, którzy odwiedzają nas często
podajemy bieżące zmiany na naszej stronie - nowe materiały etc.
[zdarzenia najświeższe znajdują się u góry - początek bieżącej kroniki: styczeń 2002]
[to już druga strona nowości - rok 2002. wcześniej patrz > kronika: 2001]

, proszę o dołączenie mnie do listy osób zawiadamianych o nowościach na stronie GNOSIS.

 

2002.12.26 - Dział Iluminatornia - Sztuka o inspiracji - nowa strona: Alessandro di Mariano Filipepi - Sandro Botticelli.
2002.1
2.23 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Carl Gustav Jung - Septem sermones ad mortuos. Siedem nauk dla zmarłych. Napisane przez Bazylidesa w Aleksandrii, mieście, gdzie Wschód dotyka Zachodu.
2002.1
2.19 - eGNOSIS - Rozwidlone ścieżki - Wspólnota Fundacji Findhorn kończy 40 lat! oraz Trochę faktów o Wspólnocie Fundacji Findhorn.
2002.11.
28 - eGNOSIS - Sztuka o inspiracji - rozwinięcie strony malarstwa Jarosława Markiewicza. Ciekawa propozycja dla interesujących się stroną GNOSIS - możliwość otrzymania pocztą całości na CD.
2002.1
1.27 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe: Jerzy Prokopiuk - Trubadurzy - kryptokatarzy?
2002.11.
25 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: Mapa rozszerzania się manicheizmu - religii o światowym zasięgu - wraz z odnośnymi stronami w obrębie str. Zabytków manichejskich.
2002.11.22 - Informacja o seminariach Klubu GNOSIS w listopadzie.
2002.11.
19 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - trzecia część rozdziału Drewno książki Liście Croatoan.
2002.11.1
6 - Dział Iluminatornia - Sztuka o inspiracji - strona Jana Gossaerta - Mabusego.
2002.11.
13 - Dział Iluminatornia - Sztuka o inspiracji - Tiziano Vecellio - Tycjan.
2002.11.
11 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Edwin A. Abbott - O naturze Płaszczyźni.
2002.11.
10 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: R.H. Zamojski - Schizmy i herezje, cz.IV.
2002.11.0
8 - Dział Iluminatornia Gnosis - Zabytki manichejskie - uzupełnienie ikonografii o szereg świadectw z Oazy Turfan.
2002.1
1.07 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Rudolf Steiner - Zarys teorii poznania w światopoglądzie Goethego, cz. V.
2002.1
1.06 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - druga część rozdziału Drewno książki Liście Croatoan.
2002.1
1.05 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: R.H. Zamojski - Schizmy i herezje, cz.III.
2002.11.0
4 - Dział Iluminatornia - Sztuka o inspiracji - dodano stronę Dorothei Tanning.
2002.
11.01 - Dział Iluminatornia - Sztuka o inspiracji - dodano stronę Giorgione.
2002.
10.30 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe: Andrzej Szmilichowski - Duchowe oświecenie.
2002.10.2
8 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: R.H. Zamojski - Schizmy i herezje, cz.II.
2002.10.2
6 - GNOSIS nr 3 - Chrystus heretyków - Hans Jonas - Ewangelia Markiona, zapowiedzi Klubu GNOSIS na listopad.
2002.10.2
5 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Rudolf Steiner - Zarys teorii poznania w światopoglądzie Goethego, cz. IV.
2002.
10.24 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: R.H. Zamojski - Schizmy i herezje, cz.I.
2002.10.
20 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Rudolf Steiner - Zarys teorii poznania w światopoglądzie Goethego, cz. III.
2002.10.
18 - kolejne dopełnienia Bibliografii katarskiej dzięki Mariuszowi Dobkowskiemu.
2002.
10.16 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - pierwsza część rozdziału Drewno książki Liście Croatoan. Informacja o działaniach Klubu w październiku.
2002.
10.09 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Rudolf Steiner - Zarys teorii poznania w światopoglądzie Goethego, cz. II.
2002.10.0
8 - dalsze uzupełnienie Bibliografii katarskiej dzięki p. Krzysztofowi Żarnotalowi.
2002.10.07 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie -
Karolina Kozakiewicz - Przebudzenie.
2002.09.30 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Piotr D. Uspienski - Czwarty wymiar. Przegląd ważniejszych teorii i prób zbadania dziedziny niemierzalnego.
2002.09.26 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Rudolf Steiner - Zarys teorii poznania w światopoglądzie Goethego, cz. I.
2002.09.23 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - szósta część rozdziału Wyspa książki Liście Croatoan.
2002.09.22 - eGNOSIS - dział W labiryncie duszy - Jerzy Prokopiuk - Impresje wizjonetyczne.
2002.09.21 - eGNOSIS - dział Sztuka o inspiracji - dodano stronę Wiesława Sadurskiego.
2002.09.20 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Andrzej Szmilichowski - Wyspy polecone, cz.III.
2002.09.16 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Andrzej Szmilichowski - Wyspy polecone, cz.II, dalsze uzupełnienie Bibliografii katarskiej dzięki p. Krzysztofowi Żarnotalowi.
2002.09.15 - eGNOSIS - dział Sztuka o inspiracji - dodano stronę Łukasza Banacha.
2002.09.14 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Radosław Nowakowski - Koniec świata według Emeryka. hasarapasańska opowieść hipertekstowa w czterech odsłonach i jednej zasłonie.
2002.09.13 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - piąta część rozdziału Wyspa książki Liście Croatoan.
2002.09.12 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Andrzej Szmilichowski - Wyspy polecone, cz.I, uzupełnienie Bibliografii katarskiej dzięki p. Krzysztofowi Żarnotalowi.
2002.09.10 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe: Jarosław Markiewicz - Dwa więzienia - albo wielopoziomowość świadomości.
2002.09.09 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: Emanuel Swedenborg - O niebie i jego cudach. Również o piekle. Według tego co słyszano i widziano, wyboru część VII.
2002.09.08 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Paul Gagnon i Mark Węgierski - Epinumenologia: ku przemianie świata – SocjoTrop.
2002.09.07 - Dział Iluminatornia - Sztuka o inspiracji - Strona Diego Rodrígueza de Silva y Velázqueza.
2002.09.05 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe: Mariusz Dobkowski - Teologia reszty.
2002.09.04 - eGNOSIS - dział Kinema - Dr DyVanek - Ostatnie Kuszenie? Historie alternatywne.
2002.08.30 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - czwarta część rozdziału Wyspa książki Liście Croatoan.
2002.08.27 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: Emanuel Swedenborg - O niebie i jego cudach. Również o piekle. Według tego co słyszano i widziano, wyboru część VI.
2002.08.24 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - trzecia część rozdziału Wyspa książki Liście Croatoan.
2002.08.23 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: Emanuel Swedenborg - O niebie i jego cudach. Również o piekle. Według tego co słyszano i widziano, wyboru część V.
2002.08.13 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: Emanuel Swedenborg - O niebie i jego cudach. Również o piekle. Według tego co słyszano i widziano, wyboru część IV.
2002.08.12 - eGNOSIS - dział Rozmowy Gnosis - Jakub Czupryński wywiad z Jerzym Prokopiukiem - Heretyk jest sam dla siebie ortodoksem, dział W labiryncie duszy - Carl Gustav Jung - Analiza marzeń sennych. Według notatek z seminariów 1928-1930 część III.
2002.08.11 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - druga część trzeciego rozdziału książki Liście Croatoan.
2002.08.10 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Rudolf Steiner - Praktyczne kształcenie myślenia, dział W labiryncie duszy - Carl Gustav Jung - Analiza marzeń sennych. Według notatek z seminariów 1928-1930 część II.
2002.08.09 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: Emanuel Swedenborg - O niebie i jego cudach. Również o piekle. Według tego co słyszano i widziano, wyboru część III.
2002.08.08 - eGNOSIS - dział W labiryncie duszy - Carl Gustav Jung - Analiza marzeń sennych. Według notatek z seminariów 1928-1930 część I.
2002.08.06 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: Emanuel Swedenborg - O niebie i jego cudach. Również o piekle. Według tego co słyszano i widziano, wyboru część II.
2002.08.05 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - pierwsza część trzeciego rozdziału książki Liście Croatoan.
2002.08.03 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: Emanuel Swedenborg - O niebie i jego cudach. Również o piekle. Według tego co słyszano i widziano, wyboru część I.
2002.08.02 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - drugi rozdział książki Liście Croatoan, niewielkie uzupełnienia stron Alkimija i Omnibus.
2002.07.30 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - pierwszy rozdział książki Liście Croatoan.
2002.07.29 - Dział Iluminatornia - Sztuka o inspiracji - nowa strona: Albrecht Dürer.
2002.07.28 - Dział Iluminatornia - Sztuka o inspiracji - dodano stronę Egona Leona Adolfa Schielego.
2002.07.05 - Dział Iluminatornia - Sztuka o inspiracji - dodano stronę: De Aegypto.
2002.06.30 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: Jakob Böhmen - Das sechste büchlein Theoscopia.
2002.06.23 - Dział Iluminatornia - rozszerzenie działów Alkimija, Mysterion, Omnibus.
2002.06.22 - eGNOSIS - dział Rozmowy GNOSIS - Obraz duszy polskiej - Malują Jerzy Prokopiuk i Krzysztof Kłopotowski.
2002.06.21 - Dział Iluminatornia - znaczne rozszerzenie strony Zdzisława Beksińskiego oraz - na str. Kółka kabalist.: Łącza do stron kabalistycznych.
2002.06.18 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia: Andrzej Banasiak - Dziennik teologiczny.
2002.06.11 - Dział Klub Gnosis - przybyła strona Kółka kabalistycznego z pod-stroną Bibliografii kabalistycznej.
2002.06.09 - Dział Sztuka o inspiracji - dodano stronę: Roberto Matty.
2002.06.08 - Dział Sztuka o inspiracji - dodano stronę: Francisco José de Goya y Lucientes.
2002.06.05 - Dział Iluminatornia - znaczne rozszerzenie działu Alkimija, uzupełnienia w działach Mysterion, Omnibus.
2002.06.02 - Podajemy program działalności Klubu Gnosis w czerwcu.
2002.05.09 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - Obrazki ach, te obrazki - ostatnie pięć rozdziałów.
2002.05.08 - Dział Sztuka o inspiracji - nowa, duża strona: Domenikos Theotokopulos zwany - El Greco.
2002.05.07 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux - K. Khosla - Sufizm Rumiego (dzięki staraniu p. A. Saramowicza).
2002.05.04 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - Obrazki ach, te obrazki - kolejne trzy rozdziały.
2002.05.03 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: Jakob Böhme - Tafeln von den drei Prinzipien göttlicher Offenbarung (przygotował p. Ś.N.).
2002.04.29 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe: Barbara Robakiewicz - Liście, cz. VIII - Aneks, dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - Obrazki ach, te obrazki - kolejne trzy rozdziały.
2002.04.28 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - Obrazki ach, te obrazki - umieszczamy pierwsze trzy rozdziały.
2002.04.27 - Dział Sztuka o inspiracji - nowa strona: wybitny artysta angielski - Joseph Mallord William Turner.
2002.04.22 - Dział Sztuka o inspiracji - nowa strona: René Magritte.
2002.04.20 - Dział Sztuka o inspiracji - przybyła strona Dante Gabriela Rossettiego.
2002.04.19 - Dział Sztuka o inspiracji - dalsze uzupełnienie strony Rudolfa Hausnera; dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - Zadziwiający wdzięk.
2002.04.18 - Dział Sztuka o inspiracji - Edward Coley Burne-Jones.
2002.04.15 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Donat Kirsch - Nasz pierwszy świat.
2002.04.14 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia: Jerzy Prokopiuk - Miłość, dobro i zło w myśli Rudolfa Steinera.
2002.04.13 - Dział Sztuka o inspiracji - uzupełnienie strony Rudolfa Hausnera.
2002.04.12 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia: Jerzy Prokopiuk - Mity Parsifala i Fausta – stany rozwoju samoświadomości Europejczyka.
2002.04.11 - Dział Kinema w eBibliotece Gnosis - Dr DyVanek - Światła miłości, współczucia i pożegnania. O Światłach rampy - Ch. Chaplina 1952 r., dział Książki stare i nowe: Barbara Robakiewicz - Liście, cz. VI - Wskazówki i VII - Bibliografia.
2002.04.09 - Dział Sztuka o inspiracji - strona Friedricha Stowassera - Hundertwassera.
2002.04.06 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe: Barbara Robakiewicz - Liście, cz. V - Paideuma.
2002.04.05 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia: Klara Wojant - Tarot.
2002.04.02 - eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni: Marek Jan Kasperski - O bytach zwanych aniołami.
2002.04.01 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe: Witold Gombrowicz [?] - Baron Neks.
2002.03.31 - Dział Sztuka o inspiracji - strona wielkiego artysty: Antoni Gaudi i Cornet.
2002.03.30 - eGNOSIS - inauguracja działu eSztuka o Inspiracji: obrazy Jarosława Markiewicza, dział Książki stare i nowe: Barbara Robakiewicz - Liście, cz. IV - Drewno.
2002.03.29 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe: Barbara Robakiewicz - Liście, cz. III - Wyspa.
2002.03.28 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe: Barbara Robakiewicz - Liście, cz. II - Podróż.
2002.03.26 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe: Barbara Robakiewicz - Liście, cz. I - Wprowadzenie.
2002.03.20 - eGNOSIS - dział Ironia, aporia, paradoks: Umberto Eco - Wahadło Foucaulta
[ustęp - s. 382] Książki stare i nowe: Wojciech Kowalewski - Christus verus Luciferus - synteza twórczości poetyckiej Tadeusza Micińskiego.
2002.03.19 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: Adam Mickiewicz - O Jakobie Böhme; A.F. Łosiew - Neoplatonik Proklos; Proklos - Hymn VII. Do Przemądrej Ateny (z ładnymi obrazkami o Atenie); Marinos - Proklos czyli o szczęściu (dzięki staraniu p. Ś.F.N. i W-ctwa Brama).
2002.03.18 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia: Jerzy Prokopiuk - O życiu duchowym (przygotował p. P.J.).
2002.03.16 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: Jakub Boehme - Sex Puncta Theosophica. Oder von Sechs theosophischen Punkten hohe und tiefe Gründung (oryginał - dzięki staraniu p. Ś.F.N.).
2002.03.15 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - Tadeusz Miciński - Niedokonany (za sprawą pp. W.K. i S.K.), dział Aurea catena gnosis - Jakub Böhme - O życiu nadzmysłowem (przygotował p. Ś.N.), w dziale Zabytków manichejskich dodajemy (dzięki staraniu p. M.N.) b. ładny portret Maniego.
2002.03.10 - Iluminatornia - dział Sztuka o inspiracji - dodane galerie Hansa Holbeina Młodszego i Pietra Brueghla Starszego. W okolicach Jakóba Boehmego dodano trochę obrazeczków.
2002.02.28 - eGNOSIS - dział Aurea catena gnosis - Jakob Böhmen - Sex Puncta Mystica.Oder Kurze Erklärung Sechs Mystischer Punkte, oraz - Mysterium Ziemskie i Niebieskie - wersja niemiecko-polska.
2002.02.27 - eGNOSIS - dział W labiryncie duszy - Carl Gustav Jung - Mysterium coniunctionis; Harmonogram Klubu Gnosis na najbliższe miesiące; dział Aurea catena gnosis - Jacob Böhmen - Mysterium Pansophicum.Oder Gründlicher Bericht von dem Irdischen und Himmlischen Mysterio - oryginalna, niemiecka wersja umieszczonego już na str. eG tłomaczenia, Mistyka katarska - hasło z Encyklopedii mistyki, dział Kinema w eBibliotece Gnosis - Dr DyVanek - Zanim nadejdzie niespodziewanie... o Aniele Zagłady - L. Bunuela.
2002.02.24 - eGNOSIS - dział eBiblioteka Gnosis - Kinema: Lech Robakiewicz - Predator. Kto ty jesteś?
2002.02.23 -
Nowy kształt strony Klubu Gnosis. Kilka śmiesznych rysunków Andrzeja Czeczota ubarwia i daje b. potrzebny oddech i dystans.
2002.02.22 - eGNOSIS - dział
eBiblioteka Gnosis - Kinema: Mariusz Dobkowski - Vidocq metafizyczny, Dr DyVanek - Medytacja o wierze, wskrzeszeniu i ciał powszechnym zmartwychwstaniu.
2002.02.19 - eGNOSIS - dział
Aurea Catena Gnosis: Barbara Smoleń - Emanuel Swedenborg. Wprowadzenie.
2002.02.17 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: Jakób Boehme - Mysterium Ziemskie i Niebieskie
(z inicjatywy i dzięki staraniu prezesa K.G., p. Ś.F.N.); dział Sztuka o inspiracji - nowa strona Marc Chagall.
2002.02.15 - eGNOSIS - dział W labiryncie duszy - Jerzy Prokopiuk Wtajemniczenie spontaniczne. Cień - cz.1 (z inicjatywy i dzięki staraniu pana P.J.). 2002.02.12 - eGNOSIS - dział W labiryncie duszy - Jerzy Prokopiuk Wtajemniczenie spontaniczne. Cień - cz.2 (na razie).
2002.02.08 - W dziale Biblioteka Gnosis dodajemy wstępną Bibliografię suficką, uzupełnieniu ulega Bibliografia antropozoficzna.
2002.02.06 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis
- Ewangelia Prawdy (I kodeks z Nag-Hammadi).
2002.02.05 - Gnosis 9 - James Joyce - Przebudzenie Finnegana; eGNOSIS - dział Paradygmat wyobraźni - Sławomir Gołaszewski - Muzyka.
2002.02.02 - eGNOSIS - dział Książki stare i nowe: Jarosław Markiewicz - Wprowadzenie do ekstatycznego życia i cierpienia Edwarda Stachury, a także próba teorii tak zwanego obłędu i tak zwanej śmierci; dział Anthropos i Sophia: Szymon Grabowski - Prawda.
2002.01.24 - Dział I
luminatornia - uzupełnienia na stronach: Alkimija, Mysterion, Omnibus.
2002.01.23 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie: Tadeusz Miciński - Nietota - pierwszy fragment powieści, dział Anthropos i Sophia - dyskusja o Prawdzie: Adam Hertel - Naprawdę?
2002.01.20 - Dział Sztuka o inspiracji - duże rozszerzenie i przeorganizowanie stron Zdzisława Beksińskiego.
2002.01.19 - Dział Sztuka o inspiracji - uzupełnienie stron: Maxa Ernsta, Paula Klee, Pabla Picassa.
2002.01.18 - eGNOSIS - dział Aurea Catena Gnosis: dwie modlitwy gnostyckie z Nag-Hammadi: Modlitwa Jakuba o śmierć i Modlitwa Pawła Apostoła oraz pełniejsza bibliografia antropozoficzna (dzięki opracowaniu przez panią M.S.).
2002.01.17 - Dział Sztuka o inspiracji - znaczne uzupełnienie strony Rudolfa Hausnera.
2002.01.15 - Dział Sztuka o inspiracji - nowa strona - Pablo Ruiz y Picasso.
2002.01.12 - Dział Sztuka o inspiracji - znaczne rozszerzenie strony Paula Gauguina; eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux : Mikołaj Bierdiajew - Główna idea Włodzimierza Sołowjowa.
2002.01.09 - eGNOSIS - dział Anthropos i Sophia - Ewangelia Życia Doskonałego, zwana V Ewangelią, rozdz. 90 - Cóż jest Prawda ? 2
02.01.08 - eGNOSIS - dział Ex Oriente Lux: Mikołaj Bierdiajew - Fundamentalna idea filozofii Lwa Szestowa.
2002.01.07 - eGNOSIS - dział Opowieści wizjonerskie - artykuł Ewy Seydlitz Przekazy.
2002.01.05 - Dział Sztuka o inspiracji - uzupełnienie strony Odilona Redona.
2002.01.04 - Gnosis 8 - druga część eseju Joanny Salamon - Schulz hermetyczny.
2002.01.03 - Gnosis 8 - pierwsza część eseju Joanny Salamon - Schulz hermetyczny.
2002.01.02 - Dział Sztuka o inspiracji - dodano stronę Wincentego van Gogha.

powrót do głównej strony GNOSIS